Fotograf Magazine

Magda Stanová

Rozhovor Pavla Vančáta s Magdou Stanovou

Magda Stanová se dlouhodobě zabývá analýzou a kritikou fotografického média a uměleckého prostředí prostřednictvím přednášek, kreseb a textových komentářů. V posledních letech se snaží najít styčné body mezi uměleckou a vědeckou praxí a podrobuje analýze jak umělecké přístupy, tak i procesy jejich verifikace. Studovala fotografii na VŠVU v Bratislavě v ateliéru Miloty Havránkové, v rámci Fulbrightova stipendia vystudovala obor New Genres na San Francisco Art Institute, v současné době je doktorandkou v ateliéru Tomáše Vaňka na Akademii výtvarných umění v Praze.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120