Fotograf Magazine

Čelem k dějinám

V pamětníka jsem se sice měnil zvolna, přepadlo mě to však naráz. Projekty, jakým byla i Česká malba generace 80. let v brněnské Wannieck Gallery (2010), usvědčují aktéry, nakolik změnili image. Uměnovědné sondy k dekádě nástupu mé generace zároveň otevírají perspektivu zvláštního žánru, reminiscencí: „Snad nejdůležitější rozdíl oproti naší profesionální historii je v tom, že tato druhá historie se snaží vše hodnotit a že ve všem hledá ‚smysl‘. Proto také tato historie nezahrnuje vše, co by mohla, ale jen to, co pro ni má smysl“ [Třeštík 1999].

Osobní zkušenosti demaskují léčky v konstrukcích veřejného mínění i systematické historiografie. Nechť má tedy kritický odstup přednost před utvrzováním dávno zavedených údajů a souvislostí. Vedle periodik viz 80. léta v namátkou zmíněných katalozích a knižních titulech: Dílna 88 Ašsko (1988), Česká fotografie v exilu (1990), Česká a slovenská fotografie dnes (1991), Československá fotografie v exilu 1939–1989 (1992), Příběh Galerie 4 (1995), Zakázané umění (1995), Jindřich Štreit Zabavené fotografie (1999), Alternativní kultura (2001), Retrospektiva Galerie 4 (2005), Fotogenie identity / Paměť české fotografie (2006), Dějiny českého výtvarného umění 1958–2000 (2007), Třetí strana zdi (2008), Tenkrát na Východě / Češi očima fotografů 1948–1989 (2009), Mimo zónu (2009), Plasy 1981 (2009), Česká fotografie 20. století (2010), Česká fotografie 1938–2000 v recenzích, textech, dokumentech (2011)…

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90