Fotograf Magazine

Paul Reas

Empatická kritika konzumu

Tvorbu Paula Reasa (1955) môžeme zasadiť do okruhu autorov – takzvaných nových koloristov – ktorí už v sedemdesiatych rokoch minulého storočia začali v kontexte britskej dokumentárnej fotografie koncepčne uplatňovať farebnú fotografiu (najznámejším predstaviteľom je samozrejme Martin Parr, menovať môžeme i Paula Grahama či Anne Fox). Tento formálny posun vo vnímaní dokumentu súvisel aj s ich orientáciou na tematizovanie premien spoločnosti v Británii začiatkom 80. rokov, spôsobených predovšetkým nástupom vlády Margaret Thatcherovej. V tomto období sa Paul Reas orientoval na dve hlavné témy, ktoré spolu veľmi úzko súviseli. Bol to v prvom rade nástup konzumného spôsobu života a takzvaného amerického štýlu nakupovania s veľkými obchodnými centrami na okrajoch miest (v postkomunistických krajinách sme to zažili o desaťročie neskôr, v 90. rokoch), pre ktorý nastala vhodná doba práve s posilňujúcim postavením strednej triedy v Británii. Fotografie s touto tematikou vydal Paul Reas v roku 1988 v knihe I can help s podtitulom Consumer Culture doplnenú textom publicistu Stuarta Cosgrova.

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90