Fotograf Magazine

Jindřich Štreit

Osudové osemdesiate

V súčasnosti už môžeme retrospektívne tvrdiť, že 80. roky 20. storočia predstavujú v tvorbe Jindřicha Štreita výnimočný časový úsek (a aj signifikantný objem diela), ktorý je ohraničený dvomi významnými udalosťami. Začiatkom 80. rokov mal už fotograf Jindřich Štreit pomerne jasne vytýčený smer svojej dokumentárnej tvorby a za sebou prvé úspechy i potvrdenie správnosti tejto cesty. Pre lokálpatriota z Bruntálska a človeka reálne i duchovne tesne spätého s krajom svojich predkov, sa stal mikrokozmos severomoravskej vesnice umeleckou stratégiou, poslaním, nekonečnou vášňou i láskou. Vesnice bola miestom, kde sa odohrával jeho život, z ktorého akosi prirodzene „vyskakovali“ dnes už svetoznáme výjavy, ktoré Jindra ze Sovince neúnavne zaznamenával. Zlom nastal v roku 1982 s jeho zatknutím a krátkym uväznením s rozsudkom, ktorý znel hanobenie republiky a štátu…

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90