Fotograf Magazine

Krzysztof Wodiczko

Umělec, nomádolog, humanista

S časovým odstupem více než čtvrtiny století je zřejmé, že situaci člověka žijícího původně ve východoevropské komunistické totalitě, který v dospělosti vystřídal jeden pokřivený společenský řád za druhý, kapitalistický, lze považovat za neocenitelnou životní zkušenost. Ta představuje krutě účinnou „vakcínu“, která umožňuje udržet si takřka fatalistický odstup od jakýchkoli apriorních soudů týkajících se politických ideologií, společenských předsudků a náboženských dogmat. Na straně druhé však jedinci dovoluje zachovat si pocit potřebné ostražitosti vůči stádní manipulovatelnosti, sociální nerovnosti, ostentativně zpřítomnělému konzumerismu, každodenním nespravedlnostem a v neposlední řadě též umožňuje projevit soucit či aktivní rezistenci vůči citové otupělosti.

To read the entire article you must log in.

Log in

#18 80. léta

90