Fotograf Magazine

Akira Komoto

Obracení díry

Lidské poznání spojené s představivostí nemá hranice. Myšlení běží stále dopředu, vizualizuje nespatřitelné. S tímto jevem máme co do činění jak ve vědě, tak i v umění. V prvním případě mohou posloužit jako spektakulární příklad černé díry: gigantické a tajemné vesmírné objekty, které nikdo nezpozoroval, ale které existují nad vší pochybnost.

Černé díry se vyznačují se těžko pochopitelnými vlastnostmi, ačkoli se dají vysvětlit fyzikálními zákony, například teorií relativity. Jednou z těchto vlastností je dostředivá síla, která způsobuje, že vše v blízkosti černé díry je nenávratně pohlceno. Černá díra se tedy jeví jako bezedná hlubina, kter á ničí vše ze svého okolí.

To read the entire article you must log in.

Log in