Fotograf Magazine

Jan Kuděj

Pravý úhel pohledu?

Na konci devatenáctého století byla fotografie novým médiem, které měnilo lidské poznání; přineslo nejen možnost zachytit realitu, ale i novou zkušenost, jak s realitou zacházet. Lev Manovich ve své knize The Language of New Media (2001) tvrdí, že na konci dvacátého století už nejde o problém, jak objekty (svět) zachytit v podobě nových obrazů, ale více o to, jak v dnešní mediální realitě vůbec najít objekty, které existují. Fotografii jako záznamu objektivní skutečnosti přestáváme věřit a vracíme se k tomu, co je pro toto médium výchozí, k samotnému obrazu. Tvorba Jana Kuděje s touto primární obrazností fotografie pracuje a samotný způsob přemyšlení o obrazu i způsob jeho nahlížení tím reflektuje.

To read the entire article you must log in.

Log in