Fotograf Magazine

Michal Pěchouček

Fotky jako malované

Škatulkovat, především ohledně technik, se v případě Michala Pěchoučka nejen že nevyplácí, ale je to v podstatě předem ztracená věc. Sám mluví o tom, že si jako základní předpoklad své tvorby stanovil všestrannost a volný pohyb skrze média, a při pohledu na výsledky jeho více než patnáctileté práce není důvod tomu nevěřit. Michal Pěchouček nejen, že dokáže přivést na svět vlastní originální techniku a dovést ji do stylotvorné úrovně, což je obtížné, ale je schopen ji po čase také opustit, což je ještě těžší. Nesnadná uchopitelnost založená na přesahu je pro něj jednou z nejtypičtějších věcí.

To read the entire article you must log in.

Log in