Fotograf Magazine

Tereza Příhodová

Oshidori

Tereza Příhodová přistupuje k tématům, materiálu i prostoru netradičně, nesnaží se kopírovat, citovat nebo variovat dosavadní směry či trendy. Realizace věcí, které má v hlavě, si neusnadňuje, ani po formální ani po obsahové stránce. Někdy jde v jejích pracích téměř o výtvarný minimalismus, jindy předkládá zdánlivě naivní, jednoduché kresby, později jakoby jen nahozené, trochu ztřeštěné koncepty – ale nápady jsou vždy osobité.

To read the entire article you must log in.

Log in