Fotograf Magazine

Jindra Viková

Je později, než si myslíš, a jiné vzkazy

Přestože se Jindra Viková v počátcích své tvorby profilovala především jako sochařka vyjadřující se v keramické hlíně, v závěru končícího milénia začíná postupně používat i jiná média. Za poslední dekádu se vyvinula v přirozeně multimediální umělkyni, která senzitivně zpracovává nejrůznější podněty. Zatímco kresba, malba a klasická koláž ji průběžně provázely celý život, experimentování s fotografickými technikami pro ni bylo novou výzvou. Objem, hmotu a dotyky vtisknuté do modeláže zde nahradila hra světel a stínů, a především pak zásadní významový posun. Její tvorba získala nový konceptuální rozměr a to se odrazilo nejen v práci s fotografickými technikami, ale zpětně i v sochařství, ke kterému se stále vrací. Díky těmto svým výletům do jiných oblastí výtvarného umění, než ve kterých byla původně zaškatulkována, se Viková přiřadila ke stále početnější skupině „nezařaditelných“.

To read the entire article you must log in.

Log in