Fotograf Magazine

Vladimír Jindřich Bufka

Osud Vladimíra J. Bufky náleží k legendám o talentech skosených předčasnou smrtí. Tvůrce se řadil k velkým českým průkopníkům uměleckého cítění média fotografie. Mezi ně na jedné straně patřil například Karel Novák a jeho pronikavě nadaný žák Josef A. Trčka, na straně druhé František Drtikol a další slavní venkované, kteří do Prahy přicházeli v éře piktorialismu: Josef Sudek, Jaromír Funke, Jaroslav Rössler a další. Bufkovské echo se dědilo z generace na generaci v podání nanejvýš sentimentálním, lze tedy jenom přivítat zprostředkování návratu Bufkova díla a jeho dále reflektovanou uměnovědnou revizi.

To read the entire article you must log in.

Log in