Fotograf Magazine

Vojtěch Fröhlich

Krajiny Vojtěcha Fröhlicha

Vojtěch Fröhlich je příkladem autora, který svou tvorbu staví na hraně médií a prolínání fotografických a nefotografických obrazů. Je to znát v jeho tvorbě i životní dráze. Poté, co dokončil studia na katedře fotografie FAMU, pokračuje v ateliéru intermediální tvorby na pražské Akademii výtvarných umění.

Vojtěch Fröhlich v letech 2008 a 2009 vytvořil dva výrazné soubory fotografií krajin. V cyklu Modřanská rokle se s čerstvě nazvětšovanými fotografiemi vracel do míst, kde byly nasnímány, a vtíral do nich rostliny daných lokalit. Jeho fotografie se mísí s mikroskopickými zbytky rostlin, které ulpívají na emulzi pozitivu. Je to cosi, co by sneslo označení bioart. Fröhlichovy fotografie jsou dynamické, mění se. Na původních zvětšeninách byla cítit vůně jednotlivých biotopů podle rostlinných společenství dané oblasti. Tento princip tvorby má povahu konceptualistického gesta, zároveň však silný vizuální rozměr – sám Fröhlich říká, že se chce pohybovat až na hranici kýče.

To read the entire article you must log in.

Log in