Fotograf Magazine

Běla Kolářová

Nenápadný, ale pádný experiment

Ještě před čtyřmi lety se u nás o Běle Kolářové příliš nemluvilo. Totéž platilo i o zahraničí, kde ji nadlouho jako jediný uvedl do mezinárodního kontextu snad jen Antonín Dufek, když ji zařadil do knihy k výstavě fotogramů v curyšském Kunsthausu (Antonín Dufek, Das Photogramm in der tschechischen Fotografie der Zwischenkriegszeit, in: Floris M. Neusüss, Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts, Köln 1990) a do textu o médiu fotografie ve století uměleckých avantgard v katalogu výstavy Europa, Europa (Bonn 1994). Nesporně velkým přínosem byla účast Běly Kolářově ve výstavě Akce – slovo – pohyb – prostor, kterou Vít Havránek uspořádal s týmem dalších autorů v Galerii hl. města Prahy v roce 1999. Titul výstavy přinejmenším ve třech bodech označuje i tvůrčí postupy autorky. Podstatné bylo přiznání kvality experimentu jejímu nenápadnému dílu, které mnozí vnímali jako jakousi žensky kultivovanou verzi racionálních principů díla Jiřího Koláře.

To read the entire article you must log in.

Log in