Fotograf Magazine

Christopher Williams

Kapitalistický realismus

„Když rozřízneme objekt napůl, stává se z něj model. 
Model je zobrazením systému.“
Christopher Williams

 

Přestože to na první pohled není příliš patrné, jedním z klíčových témat díla amerického umělce Christophera Williamse je rozdělení světa studenou válkou. Je vepsáno již do názvu Williamsova dlouhodobého projektu For example: Dix-huit Leçons Sur La Société Industrielle, jenž odkazuje k tematicky spřízněné knize Raymonda Arona z roku 1963, a jemuž vizuálně odpovídá Williamsova velká „dvojice studené války“: snímek fotografického aparátu Kiev 88 a fotografie kukuřice pod kalibračním vzorníkem Kodak. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120