Fotograf Magazine

Kristofer Paetau

picturepeople #01: Fotografův stín

Šedesátidílný soubor fotografických cyklů vznikl na základě e-mailové komunikace mezi spisovatelem Rüdigerem Heinzem a umělcem Kristoferem Paetauem. Po dobu pěti let si dvojice posílala nalezené amatérské snímky různé kvality i stáří spolu s vysvětlujícími texty. Princip, na kterém jednotlivé koláže staví, označují autoři jako rekontextualizaci. Tou máme chápat nejen kladení původně nesouvisejících snímků vedle sebe, ale také vztažení se k textu, jenž má být nástrojem k pochopení souboru. Výběr témat se zdá být nahodilý. Obličeje s černou skvrnou, muži s jelenem, loučící se postavy, nešťastné děti i zvířecí polibky. Průvodní statě se vztahují k popkultuře, čerpají z bible nebo z textů hvězd současné filozofie (např. Deleuze a Guattari). Spojnicí všech cyklů je téma zvláštních společenských jevů. Jak jinak nazvat děti oblečené do kostýmů superhrdinů nebo dospělé lidi s umělýma rukama komiksové postavy Hulka či fotografie lidí s koalou.

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120