Fotograf Magazine

Marcel Stecker

Filmové formáty

Vejce a slepice formátu

Soubor Filmové formáty Marcela Steckera vznikl v roce 2009, během prvního ročníku studia oboru fotografie na pražské FAMU. Série osmi kontaktních kopií polí středního formátu byla obrazovou paralelou k teoretické práci na téma estetizované versus neestetizované. Téma z rodu těch, jimiž se rádi dráždíme. Bývá dobrodružné naslouchat zvuku pily, zakusující se do větve, na níž sedíme. Je možné uniknout ze zajetí estetizace? Vlastně tázání po tom, zda lze uniknout z moci obrazu. Myslím, že Steckerova odpověď je negativní. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120