Fotograf Magazine

Veronika Markovičová

Stačí vytvořit dobrý obraz anebo je to příliš málo? Peter Friedl

 

V této poměrně rozsáhlé sérii pracuji se svými postřehy o fotografii. Hledám její specifika i vlastnosti, které má společné s ostatními druhy nejen výtvarného umění. Kolážovým způsobem umísťuji na jednotné pozadí různého formátu útržkovité vizuální poznámky z osobního archivu. Fotografie je tu vnímána jako tenká vrstva „skutečnosti“, otevřená svému narušování, doplňování, vrstvení, spojování s textem. Analyzuji proces vzniku, způsob vidění, vnímání a prezentování fotografického obrazu. Vytvářím dialog významové roviny a materiální povahy obrazu, který sa dá neustále zpochybňovat, přepisovat, dotvářet. Upřesňovat či naopak ponechat prostor pro vlastní interpretaci diváka.

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120