Fotograf Magazine

Rabih Mroué

Rozpixelovaná revoluce

Lze natočit či vyfotografovat vlastní smrt? Otázka, na kterou se špatně odpovídá, už jen proto, že tázaný v momentu odpovědi obvykle není mezi živými. Za mnoho autorů záběrů posledních okamžiků svých životů se nejen na tuto otázku pokouší nalézt odpověď libanonský divadelní režisér a vizuální umělec Rabih Mroué ve svém současném projektu The Pixelated Revolution (Rozpixelovaná revoluce). Na příkladech videí a fotografií pořízených syrskými protestujícími z událostí arabského jara ilustruje nové funkce a způsoby užívání technických obrazů. Zkoumá, jakou roli hrají obrazy a občanská žurnalistika a amatérské dokumentování protestů a srážek s režimem.

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120