Fotograf Magazine

Tereza Zelenková

Má tvorba je založena na snaze zpochybňovat a znejisťovat různá témata přehodnocováním jejich metaforického potenciálu a aktivací jejich shopnosti vyjádřit obecnější otázky lidské existence. Jevy kolem sebe nazírám optikou umění a literatury a tím se snažím přeorientovat jejich místo ve světě, otevřít jejich potenciální významy. Tvorba fotografického obrazu je pro mne rituálem, který začíná volbou námětu a stisknutím spouště a končí alchymickým procesem vyvolávání filmu a pořizování zvětšenin v temné komoře. Fotografii vnímám jako automatický proces, akt fotografování je intuitivní reakcí na jevy, které pozoruji či s nimiž se střetávám.

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120