Fotograf Magazine

Ian van Coller

Prvotním a určujícím vlivem na mou tvorbu je to, že jsem vyrůstal v Jihoafrické republice za apartheidu jako běloch. Ve své práci tak zkoumám vlastní podíl viny na kolonialismu, neokolonialismu a apartheidu. Cyklus Pamětní tabla se zabývá právě dědictvím kolonialismu, které se promítá do sociální a ekonomické reality současné Jižní Afriky. Jednotlivé části cyklu se snaží postihnout to, jakým způsobem eurocentrické postoje a předsudky formovaly můj vlastní osobní život i to, jak utvářely představu Afriky coby „temného kontinentu“. Snaha vyrovnat se s těmito vyhraněně protichůdnými zkušenostmi a vlivy, smířit se s daností svého původu a nalézt své místo v životě zároveň velmi specificky ovlivnila volbu použitých obrazů, materiálů a rámování v tomto souboru. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120