Fotograf Magazine

Václav Kopecký

Obzory analogové fotografie

Loňské letní tematické číslo časopisu Critical Inquiry – jeden z výstupů tříletého výzkumného projektu “Aesthetics after Photography” – se věnovalo problematice fotografie a umění od šedesátých let do současnosti.[ref]Diarmud Costello, Margaret Iversen, Joel Snyder (eds.), „Agency and Automatism: Photography as Art Since the Sixties“, Critical Inquiry, 38, 4, léto 2012.[/ref] Margaret Iversen se v článku “Analogue: On Zoe Leonard and Tacita Dean”[ref]Margaret Iversen, “Analogue: On Zoe Leonard and Tacita Dean”, tamt. s. 796–818.[/ref] zabývá tím, jak se po nástupu digitální fotografie stala tématem fotografie analogová. Znovu probuzený zájem umělců a umělkyň o specifika analogové fotografie tedy vysvětluje jako odpověď na nástup digitální technologie. V době, kdy v běžné praxi v podstatě není důvod analogovou fotografii používat a kdy rozdíl mezi technologiemi nemá významný dopad na praktickou stránku věci, nabývá analogová fotografie na významu v uměleckém vyjádření. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120