Fotograf Magazine

Ted Serios

Myšlenková fotografie – otevřený příběh s novým koncem?

Telepatie a jasnozření nejsou většinou považovány za jevy každodenně zakoušené. Snad ještě méně běžné jsou jevy psychokinetické, mezi něž bychom mohli zařadit i mentální fotografie, protože i při nich dochází k ovlivňování hmoty. Jedná se o velmi vzácný fenomén, který byl zaznamenán pouze u několika osob na světě. 

V roce 1961 se v Chicagu významný americký psychiatr a psychoanalytik Jule Eisenbud (1908–1999), docent na Kolumbijské univerzitě a posléze profesor psychiatrie na Coloradské univerzitě v Denveru, poprvé setkal s Tedem Seriosem, prostým mužem s neuvěřitelnými vlastnostmi. Vedle toho, že Ted měl rád alkohol a byl nezaměstnaným hotelovým poslíčkem, věděl již několik let, že když soustředí svůj pohled do objektivu kamery, je schopen promítnout na film svůj vlastní myšlenkový obraz. Na exponovaném snímku se pak díky němu ukáže něco jiného, než by odpovídalo reálnému úhlu záběru. Často to sice byly pouze neexponované fotografie (blackies) či jindy zas fotografie úplně přeexponované (whities), ale v mnoha v dalších případech struktura či obraz. Ten byl někdy velmi zdařilý, ve většině ostatních případů však alespoň rozeznatelný a identifikovatelný. Nejčastěji byly pořizovány obrazy černobílé, výjimečně ale i barevné. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#21 o fotografii

120