Fotograf Magazine

Diskuzní fórum Paralelní formáty

V rámci výročí 10 let existence časopisu Fotograf

místo konání: Kino 35, Francouzský institut v Praze
Štěpánská 35, Praha 1
datum a čas: so 20.10., 13–18h
Na místě bude zajištěn simultánní překlad.
moderuje: Martina Pachmanová

 

Historie vzniku časopisu Fotograf, jehož posláním je věnovat se fotografii a vizuální kultuře, sahá do roku 2002. Během té doby prochází fotografie významnými proměnami. Při příležitosti 10. výročí založení časopisu Fotograf pořádá jeho redakční rada diskuzní fórum s názvem Paralelní formáty. Stěžejními tématy budou „Fotografie v médiích“ a „Fotografie jako umělecký atrefakt“.

Ocitáme se nyní v epoše, pro fotografii zcela přelomové. Současná doba umožňuje paralelní soužití různých podob – „formátů“ fotografie. Samo fotografické médium zažívá v rozmezí dvou posledních dekád zvláštní schizofrenii. Prostřednictvím své elektronické podoby vykročilo do virtuálního a počítačového světa, ale vedle toho si také stále zachovává svou analogovou chemicko-materiální podstatu. Obdobně spolu koexistují také publikační média, která s fotografií pracují. Vedle klasických knih a časopisů s jejich tradičním ofsetovým tiskem, existují elektronické formy sdílené prostřednictvím obrazovek počítačů – internetové portály, blogy, knihy a podobně.

Původní zásadní přelom, který přinesl internet, zažívá svůj další prudký rozvoj v podobě sociálních sítí, jako je Facebook, Twitter, Myspace atd. To vše vyvolává prostředí vzrušujících přeměn, kdy vyvstávají nečekané a nově se formující otázky autorství, originálu, zcizení, plagiátů, sběratelských artiklů, atd.

Vedle toho zaznívají hlasy tradičních sběratelů oceňujících původní autorské „vintage printy“ a jejich rukodělnost. Prohlašují, že u digitálních výstupů ztrácí již tento termín smysl. Mají pravdu? Či nikoliv? Je vůbec podstatné se tím zabývat? Je virtuální podoba fotografie nebezpečím pro přežití fotografie jako sběratelského a výstavního artefaktu? To vše vytváří inspirační zdroje pro diskuzní fórum, které se bude těmto otázkám věnovat.

 

Pavel Baňka, šéfredaktor časopisu Fotograf

 

Panel I: Fotografie v médiích
Proměňující se role fotografie v tištěné formě. Je v dnešní digitální době ještě možné považovat fotografii za věrohodný důkaz toho, že se zobrazená skutečnost opravdu stala? S jakými problémy se potýká publikování fotografie v tištěných médiích a jaké v internetové formě? Nové podoby autorství, copyrightu apod. v informačním věku. Diskutovanou otázkou bude svoboda sebe-prezentace a její limity (self-publishing, blogy, webové stránky).

 

Panel II: Fotografie jako originál
Fotografický obraz a jeho problematika mezi exkluzivními printy a ziny, mezi trhem a nezávislou kulturou. Jak si společnost cení fotografie, jakého typu jejího pojetí a proč? Proměny pojmu autorská zvětšenina v současnosti ve škále od výjezdů z kopírky až po exkluzivní sběratelské printy? Mají ještě význam novodobé „ušlechtilé techniky“, a s čím se potýká sběratelství, archivnictví v případě novodobých forem tisků?

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90