Fotograf Magazine

Susanne Bosch

Hlasy a tváře těch druhých

V roce 2003 strávila Susanne Bosch šest měsíců v Istanbulu jako jedna z třiadvaceti umělkyň a umělců, kteří mezi lety 1998 a 2009 využili program kulturní výměny mezi Berlínem a tureckou metropolí. Pro Bosch byla tato zkušenost zlomová v tom smyslu, že to bylo právě během těchto šesti měsíců, kdy se do středu jejího zájmu dostala problematika migrace. V Istanbulu začala shromažďovat příběhy lidí, kteří se vrátili do Turecka s delší či kratší zkušeností pobytu v zahraničí, nejčastěji v Německu. Příběhy, na jejichž začátku byla nejčastěji touha po lepším životě, pak Bosch sbírala i po návratu do Berlína, v jehož čtvrtích (především v Kreuzbergu) žije nejpočetnější turecká komunita mimo území Turecka. Jedním z výstupů mnohaletých kontaktů s tureckou a kurdskou menšinou je projekt Strange That You Wonder – But We Do As Well (Zvláštní, že vás to zajímá – ale nás taky, 2009). Kniha zachycující několik vybraných příběhů a audiozáznamy rozhovorů s jejich protagonisty byly v létě roku 2009 prezentovány v Café Kotti, kavárně nacházející se v již zmíněné čtvrti Kreuzberg, která se v posledních letech stala mimo jiné vyhledávanou lokalitou kulturního turismu. Civilní charakter prezentace v negalerijním prostředí částečně narušovaly pouze autorčiny fotografie, které byly využity velmi utilitárním způsobem – jako potisky na ubrusech kavárenských stolků. Tímto způsobem Bosch využila fotografii jako znak signalizující vybočení z rámce každodennosti.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90