Fotograf Magazine

Braco Dimitrijević

Konceptualista/filozof

Každé pokolení výtvarných umělců bývá ovlivněno tvorbou předešlých generací. Vůči té bezprostředně předcházející se většinou vymezuje, na tu o něco starší vědomě navazuje. Kromě tohoto stavu časově vertikální sounáležitosti a posloupnosti jsou aktuální vizuální kódy utvářeny dobovými paradigmaty a vizionářskými výhledy do budoucna. Na přelomu 60. a 70. let  20. století se tímto způsobem v prostředí bývalé Jugoslávie etablovalo výjimečně silné generační vystoupení pozdních modernistů, které respektovalo specifika místních tradic, ale absorbovalo i čerstvé zahraniční trendy a svérázným způsobem je adaptovalo pro balkánské prostředí. Východiska jeho jednotlivých aktérů byla tehdy různá a později se jejich cesty dokonce rozdělily. Impakt této generace na postjugoslávské kulturní klima však dodnes přetrvává.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90