Fotograf Magazine

Nate Larson a Marni Shindelman: Geolokace

Užíváme veřejně přístupnou geotagovou informaci (určení času a místa), která je součástí aktualizací na Twitteru. S její pomocí sledujeme lokaci postů uživatele a jednotlivá místa pak fotografujeme, abychom danou lokaci vyznačili v rámci reálného světa. Každý z těchto snímků je vytvořen na místě aktualizace a spárován s původním textem postu. Tím, co děláme, tak ukotvujeme a memoralizujeme ona pomíjivá online data v reálném světě. Rovněž se tážeme, do jaké míry lze očekávat soukromí v prostředí sociálních sítí. Vybíráme texty, jež odhalují něco z osobní povahy životů uživatelů či národního klimatu a zároveň zkoumáme jejich vztah k fyzickému prostoru a způsoby, jakými onen prostor ovlivňuje online přítomnost. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90