Fotograf Magazine

Felix Gonzales-Torres

„Umění je tou nejúčinnější zbraní proti mučení.“ (G. B. Shaw*)

„Sdružení lidí postižených AIDS 1985 Policejní násilí 1969 Oscar Wilde 1985 Nejvyšší soud 1986 Harvey Milk 1977 Pochod na Washington 1987 Nepokoje ve Stonewall 1969“

Výčet jmen a událostí implicitního významu. Pro mě – který jsem hetero, narozený 1975 a žijící v Londýně – je kromě Oscara Wildea jediným dalším známým záchytným bodem postava Harveye Milka. Příběh tohoto prvního, otevřeně homosexuálního muže, jenž byl v Kalifornii zvolen do veřejného úřadu, znám ovšem ze stejnojmenného filmu Guse Van Santa.

Stejná slova, vytištěna bílými písmeny na černém billboardu, tyčícím se ve výšce na Sheridan Square [ref]Billboard na Sheridan Square byl připomínkou 20. výročí nepokojů ve Stonewall v roce 1969. Ty byly odpovědí na neutuchávající policejní razie po nočních klubech a gay- friendly zařízeních v Greenwich Village a nakonec otevřely cestu organizovanému hnutí za občanská práva gayů.[/ref]  v New Yorku v roce 1989, tehdy musela u kolemjdoucích vyvolávat docela odlišnou reakci. Zpráva, lakonická ve svém zdánlivě nahodilém uspořádání jmen a událostí a anonymně adresovaná veřejnosti, je emfatickým projevem vzteku.[ref]Vyjadřovat názor jako anonymní člen komunity nebylo neobvyklou formou komunikace v rámci uměleckého aktivismu 80. let. Navazujíc na radikální estetiku a strategie předchůdců, jako byla The Art Workers’ Coalition (Koalice umělců), aktivní během války ve Vietnamu, ACT-UP (AIDS Coalition To Unleash Power), složená z různých uměleckých uskupení v roce 1987, produkovala plakáty a distribuovala předělané reklamy a novinové stránky, aby jimi burcovala do akce.[/ref]

*  Citát z dopisu, kterým v roce 1989 americké ministerstvo zahraničních věcí zvalo umělce, aby se zúčastnili jejich programu výstav Umění na ambasádách.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90