Fotograf Magazine

Umění a fotografie ve veřejném prostoru

Téma vztahu současného umění a veřejnosti je v posledních desetiletích aktuální a široce diskutované a autor časopisového článku se musí rozhodnout pro jeden z dílčích pohledů. Já bych tu rád demonstroval silný vliv, který na mne v posledních týdnech měla kniha Lamberta Zuidervaarta, profesora filozofie na Institute of Christian Studies v Torontu a budiž mi dovoleno, vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku, vyzobat z konzistentního a velmi obsažného textu knihy pár argumentů, které mým dosavadním zkušenostem s tématem veřejného umění[ref]Viz např.: Veřejné umění, in: Katalog výstavy Sorosova centra pro současné umění Praha: Umělecké dílo ve veřejném prostoru, SCSU Praha, Praha 1997. Publikováno též in: Antologie České umění 1980–2010, Texty a dokumenty, AVU Praha 2012, s. 551; Co hledají sochy v ulicích, in: Sochy v ulicích, Brno art open ´09, Dům umění města Brna, Brno 2009, s. 22, přístupné na www.artlist.cz /teoretik/L.H.[/ref] i širší lokální diskusi poskytují nové důležité kontexty.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90