Fotograf Magazine

Wendy Ewald

Fotografie v rukou dětí, fotografie očima dětí

Wendy Ewald a děti z Margate

Projekt Toward A Promised Land realizovaný po dobu osmnácti měsíců americkou umělkyní Wendy Ewald vykazuje soubor rysů charakteristických pro její specifickou konceptuální tvorbu založenou na spolupráci s dětmi, experimentálních pedagogických metodách a užití fotografie jako hlavního tvůrčího a pedagogického nástroje. Jeho dějištěm se stalo město Margate na východním pobřeží Kentu, nejvýchodnějším výběžku Velké Británie omývaném vodami Severního moře, a aktéry čtyři skupiny dětí, které v průběhu projektu vzájemně porovnávaly vlastní zkušenosti. O jeho efektu tak nelze uvažovat pouze na základě materiálních výsledků, například skrze prezentaci velkoformátových portrétů na veřejných prostranstvích Margate či vydání knihy Toward A Promised Land zahrnující fotografie a autorské texty aktérů, ale rovněž v „neměřitelné“ rovině psychologického dopadu na vědomí každého z jeho účastníků. U tvorby Wendy Ewald jsou totiž aktéři jak spolutvůrci, tak adresáty.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90