Fotograf Magazine

Vladimír Turner

Dočasná autonomní zóna občana Turnera

Angažovanou proměnou veřejného prostoru hlavního města Prahy se zabývá početná část uměleckých projektů Vladimíra Turnera (1986), absolventa Centra audiovizuálních studií na pražské FAMU, který v současnosti dokončuje studium v ateliéru Jiřího Davida na VŠUP. Turner na sebe kromě kontroverzních aktivit spjatých s uměleckou skupinou Ztohoven poprvé samostatně upozornil velmi osobním a velmi provokativním autoportrétem Nevím coby (2007), zobrazujícím sérii vlastních podvratných a společensky neakceptovatelných činů. Zvýšené mediální pozornosti se poté dostalo filmařsky vyzrálému snímku UFF z roku 2009, v němž Turner monitoruje vlastní zásahy do městské krajiny. Zpětně se ke klipovité estetice UFF, kterou využil již v dokumentu O mediální realitě (2008), staví spíše odměřeně a následující tvorbu redukuje na minimální postprodukční zásahy ve prospěch přímočaře kritického, nikoliv však banálního sdělení. Ač se příležitostně projevuje tvorbou ryze estetických děl, vycházejících ze záliby v experimentálních filmech a videoartu, skutečně kreativní potenciál spatřuje především v politickém umění, jež je pro něj jakožto umělce i nespokojeného občana existenciální podmínkou.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90