Fotograf Magazine

Dora Dernerová

Intimní stopa ve veřejném prostoru

Veřejný prostor se již dávno stal oblíbenou platformou pro prezentaci uměleckých počinů z různých oblastí umění. Motivací je většinou snaha přiblížit dílo co nejvíc člověku, a tak oslovit i ty, kteří by do galerie možná cestu nenašli. Častokrát jde i o společenský (politický) apel, o vyburcování pozornosti, podnícení myšlení o určitém problému. Na opačném konci ohromného spektra možností, které veřejný prostor skýtá, však stojí autoři, jejichž motivací není oslovovat davy – jejich projev je niternější, dalo by se říci intimnější.

Tímto způsobem do veřejného prostoru vstupuje i mladá autorka, studentka FAMU, Dora Dernerová. Její aktivity na ulici mají intimní ráz, jednak zaměřením na konkrétní adresáty, jednak tematizováním rozporuplného vztahu veřejné – soukromé.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90