Fotograf Magazine

Susan Meiselas

Reframing History

I když je americká fotografka Susan Meiselas (1948) již od roku 1976 členkou agentury Magnum, její tvorba od počátku překračovala tradiční chápání fotožurnalistické praxe. Zaznamenávajíc život a „práci“ pouťových striptérek v Nové Anglii, revoluční roky v Nikaragui nebo situaci v Kurdistánu, její projekty vždy velmi důkladně zohledňovaly široký kontext daného tématu (mnohokrát podpořený také důmyslnou víceúrovňovou prezentací výsledných fotografií) a především pozici fotografovaného subjektu v něm. Odpovědný přístup k námětu, osobní angažovanost, vědomí působení obrazů v čase a lidské paměti, tedy uvědomování si samostatného fungování a působení fotografií po jejich vypuštění do světa, to všechno jsou elementy charakterizující fotografickou práci Susan Meiselas.

To read the entire article you must log in.

Log in

#20 Public Art

90