Fotograf Magazine

Geert Goiris

Nepostřehnutelná živost

Všímavost

Co znamená „všímavost“ ve světě, který přestal věřit v záhady? Co je v takovém světě ještě hodno pozornosti? Nebo řečeno jinak: co vidí rozumný, objektivní a duševně zdravý člověk, když je vystaven klamným obrazům?

Představte si, že se procházíte v přírodě a všechno, co vidíte, vnímáte jako náhodné seskupení bezvýznamných objektů, s nimiž manipulují abstraktní síly, které popisuje moderní věda. Nebo si představte, že posloucháte přítelovo vyprávění a přitom zkoumáte, jak pohyby jeho rtů, jazyka, zubů, hrtanu atd. vyluzují smysluplné zvuky, řízeny systémem nervových spojení. Za těchto okolností můžete vnímat přírodu nebo přítelovo vyprávění jako záhadu, ale stále to bude záhada pouze dočasná: jednou ji věda vysvětlí. A dokud ten den nepřijde, náš hypotetický rozumný člověk tu a tam náhodně zkontroluje fungování světa, jako údržbář pátrající po možných závadách, a do značné míry tak uvidí jen to, co už zná.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120