Fotograf Magazine

Gottfried Jäger

Rozhovor Pavla Baňky s Gottfriedem Jägerem

 Fotografickému řemeslu se vyučil v Bielefeldu, poté vystudoval fotografii v Kolíně nad Rýnem. Od roku 1960 přednášel o fotografických postupech na Škole designu v Bielefeldu. V letech 1972–2002 působil jako profesor fotografie (se zaměřením na základy umělecké fotografie, fotografiku a generativní obrazové systémy) na bielefeldské Univerzitě užitých věd. V roce 1968 spolu s dalšími umělci vystoupil v Muzeu výtvarného umění v Bielefeldu na výstavě nazvané Generativní fotografie, která byla pokládána za manifest stejnojmenného hnutí, jehož se stal teoretikem. Následovala řada dalších výstav, knih a vystoupení na mezinárodních konferencích. Jeho fotografie najdeme v mnoha zahraničních sbírkách. V roce 2011 získal doktorát na Univerzitě v Bielefeldu a v roce 2014 se stal držitelem Kulturní ceny Německého spolku pro fotografii. V posledních letech publikoval knihy: The Art of Abstract Photography (Umění abstraktní fotografie, něm./angl. 2002), Concrete Photography (Konkrétní fotografie, angl./něm., 2005), Fotografie als generatives System (Fotografie jako generativní systém, ed. Andreas Beaugrand, něm., 2007), Denkprozesse der Fotografie (Myšlenkový proces ve fotografii, s Martinem Deppnerem, něm., 2010).

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120