Fotograf Magazine

Iveta Kulhavá

Svět na pomezí. Svět mezi „tady“ a „tam“, mezi vnitřním a vnějším, mezi blízkým a vzdáleným. Nosíme v sobě hranice, jimiž si vymezujeme prostor mezi sebou a ostatními. Mezi naším vnitřním světem a okolím. Fotografie zkoumají hranice mezi těmito dvěma světy, jejich vymezování, utváření a podstatu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120