Fotograf Magazine

Jörg Sasse

The Dreams of Pictures

„Celá fotografie je druhem transformace.

Ať už to přijmete, či odmítáte, není tomu vyhnutí.“

Jörg Sasse

Jörg Sasse studoval v letech 1982–1987 na Staatliche Kunstakademie Düsseldorf v ateliéru Bernda and Hilly Becher, který dal vzniknout dnes proslulé „düsseldorfské škole“ fotografie. Sasseho raný cyklus Stilleben (Zátiší, 1983–1985) zachycuje drobná aranžovaná absurdní zátiší, která dále rozvíjel v detailech každodenního designu v cyklech Schaufenster (Výlohy, 1983–dnes), Private Räume (Soukromé prostory, 1983–dnes) a Öffentliche Gebäude (Veřejné budovy, 1991–1995). Zatímco jeho spolužáci z Düsseldorfu dále rozváděli becherovské téma setkání banality a monumentality, Sasse se soustředil na normativnost a jeho série z 80. let začínají katalogizovat to, co sám nazývá Alltäglichkeit, tedy všednost. Detaily interiérů, veřejných prostor a výloh tematizují časovost a dočasnost jak marginálních kulturních stop, tak samotné fotografie. V jiné podobě pak tento zájem vedl Sasseho ke sběratelství, kdy z rozličných zdrojů skupoval fotografické archivy, na jejichž kategorizaci a transformaci založil celou svoji další tvorbu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120