Fotograf Magazine

Roman Schramm

Mezi šedí a odstíny barvy duhy

Po zhruba patnáctileté bezvýhradné dominanci fotografického obrazu coby nositele vizuální informace internetové éry došlo k jeho částečnému ústupu z výlučné pozice do ústraní. Snímky, jež v minulých dvou dekádách zaplavily dynamicky se rozvíjející internetovou síť, začaly být postupem času nahrazovány ještě přístupnější formou vizuální informace: obrazem dynamickým. Animace a rozmanité formy videosekvencí se v nedávné době staly běžnou součástí zpravodajských serverů, webových stránek, ale zejména sociálních sítí.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120