Fotograf Magazine

Václav Cigler

Letmo se dotknout země

Symbióza vizionářských architektů s fotografy byla v 60. letech stejně tak láskou na první pohled, jako sňatkem z rozumu. Na základě okamžitého okouzlení i dlouhodobé pragmatiky začali příslušníci obou profesí úzce spolupracovat, aby těžko uvěřitelné architektonické fantazie díky možnostem fotografického média předložili v reálných kulisách. Architektonické modely německého vizionáře Wolfganga Döringa vkládali do svých snímků industriální krajiny pomocí fotomontáže tehdy ještě nepříliš známí manželé Becherovi. Souputník japonského hnutí metabolistů Arata Isozaki zakresloval své urbanistické vize do apokalyptických fotografií Shomeie Tomatsu. A návrhy polské skulpturalistky Aliny Ślesińské zachycoval klíčový dokumentátor polské neoavantgardy Eustachy Kossakowski, aby je jednoduchým fotografickým trikem, založeným na radikální změně měřítka, proměnil z drobných soch na monumentální architekturu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120