Fotograf Magazine

Masha Ru

Fotografie jako matematická funkce

Umělecké postupy fotografky Mashi Ru jsou pevně ukotveny ve vědecko–technickém vzdělání. Vystudovala totiž matematiku a informatiku na Moskevské státní univerzitě L. V. Lomonosova a v roce 2011 obhájila doktorát na Technické univerzitě v Eindhovenu. Její disertační práce nesla název „Automatické zaostřování a korekce astigmatismu v elektronové mikroskopii“. V témže roce dokončila také bakalářské studium na amsterodamské Fotoakademii. Společným jmenovatelem jejích uměleckých projektů je matematické zobrazení.

To read the entire article you must log in.

Log in

#23 umělé světy

120