Fotograf Magazine

Úvod

Vidět smysl

Přestože je fotografie „vizuální médium“, nelze říct, že by byla „čistě vizuálním“ médiem. Tím nenarážím pouze na skutečnost, že se málokdy setkáme s fotografií, která by byla použita bez textového doprovodu (přestože je to velmi výmluvná skutečnost). Jazyk vstupuje dokonce i do „umělecké“ fotografie neopatřené popiskem, zarámované a osaměle visící na stěně v galerii. Stačí, aby se na ni někdo podíval a asociace a vzpomínky se promítnou do slov a obrazů, které se navzájem proplétají a přelévají. Někdo jistě namítne, že něco takového není ničím víc než neurčitým a nedůležitým šumem na pozadí primárního vnímání, jímž je vidění. Omlouvám se za analogii z oboru fyziologie, ale vzpomeňme si, že proudění krve v lidském těle je ještě nezřetelnější, přesto nikdo nepochybuje o jeho významu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#22 obraz a text

120