Fotograf Magazine

Amalia Ulman

Age of Selfie

Ve své slavné knize The Presentation of Self in Everyday Life z roku 19591
se americký sociolog, antropolog a sociální psycholog Erving Goffman
pokusil o výklad lidského chování pomocí analogie divadla – v intencích
hraní společenských rolí. Poměrně přesně a výstižně tehdy ukázal, jak lidé
používají různých „jevištních rekvizit“, jako jsou domy, kostýmy, předměty,
ale i způsobu vystupování, posturiky nebo manipulace vzhledu vlastního těla
ke konstruování svého sociálního obrazu. Goffmanovy postuláty pochází
ze samotného prahu masmediální éry, popsal však trendy, které o více
než padesát let později, v cirkulacionistické éře post internetu, sociálních
sítí a Instagramu určují náš život. Díky snadné mediální manipulaci však
nabývají radikálnějších rozměrů a daleko častěji dochází k mystifikaci a ke
konfliktům jednotlivých rolí, do kterých střídavě vstupujeme.

To read the entire article you must log in.

Log in

#31 tělo

120