Fotograf Magazine

Ján Rečo

Rozlučka s aktem

Ján Rečo (*1948) vytvořil v druhé polovině 80. let soubor, který výrazně rezonoval v tehdejším fotografickém dění, ale dnes jej zná jen málokdo. Tyto fotografie nám mohou poskytnout dobrý vhled do rámce, ve kterém se pohybovalo tehdejší uvažování o fotografii a zobrazování těla. Fotografie neprovokovaly jen v tehdejší době poněkud otevřenějším ukazováním nahoty, ale také narušováním zobrazovacích konvencí. Právě tímto souborem Ján Rečo zpochybnil dobové postuláty transformace těla do podoby estetizovaného zobrazení, tedy aktu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#31 tělo

120