Fotograf Magazine

Maga Sokałska

Dekonstrukce muže

Zájem o dokumentarismus, obrazové archivy a současně obrat k autorské
knize u mnoha dnešních fotografů probíhá paralelně s výrazným proudem
přítomným v umění a kurátorské praxi posledního desetiletí, kde se objevují
pojmy jako „historiografický obrat“ nebo „archivní impuls“. Celé pole
vizuality a konvencí vytvořených sociálních struktur je pro současného
autora skvělou partiturou, sítí znaků, se kterou si umělec, spíše tedy
programátor, dýdžej, internetový surfer, kurátor nebo intertextuální operátor
může pohrávat. Zcela se narušila zažitá představa o fotografovi jako
všudybylovi, oplývajícím vševidoucím skvělým okem. Dnešní fotograf ve
své profesi slučuje dovednosti aktivisty, moderátora, editora, sochaře
i architekta, filozofa, sociologa, zahrádkáře a kutila. A pokud sám dokonce
fotografuje, je současně správcem, archivářem a užaslým návštěvníkem
svého archivu.

To read the entire article you must log in.

Log in

#31 tělo

120