Fotograf Magazine

Tomáš Ruller

Přítomnost hranice těla. Nic víc, nic míň

„Lůno duše je tam, kde se vnitřní svět a vnější svět navzájem dotýkají.
Proto nikdo nezná sám sebe, pokud není současně sám sebou a zároveň
někým jiným v tomtéž okamžiku.“1

Tělo k sobě váže zpřítomnění lidské touhy a potřeby prosazení se ve
vše-dávající a vše-přijímající zakotvenosti ve vymezeném časoprostoru
universa. Rakouský biolog a filozof Ludwig von Bertalanffy (1901–1972)
nahlíží na tělo – tělesnost, tedy na živé organismy, jako na „otevřené
systémy, které se udržují v interakci se svým okolím na základě výměny
energií“.2

To read the entire article you must log in.

Log in

#31 tělo

120