Fotograf Magazine

Tělo propagandy. Studium ukrajinských postupů

Lidské tělo a tělesnost se zřídkakdy stávají předmětem filosofického výzkumu. Jedním z důvodů je skutečnost, že lidská studia se zabývají koncepty ducha, duše, mysli a reflexe, tedy procesy, jež jsou sice oku neviditelné, ale koncentrují se v tělesné schránce. To může souviset s tím, že tělo zaujímá místo mezi předmětem poznání (osobností) a myšlením (procesem), které mimo tělo nemůže existovat, a tělo tedy nemůže jednat jako „ryzí“ objekt. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#31 tělo

120