Fotograf Magazine

Anna Balážová & Katarína Hládeková

Soukromý urbanismus

„Vykročit od malby k pohyblivému obrazu je jako rozběhnout se do krajiny.“ (Dana Balážová, 2011). Tak by se dal charakterizovat vývoj v tvorbě Kataríny Hládekové i Anny Balážové v posledních dvou letech. Sešly se v Ateliéru malby 3 na brněnské FaVU, kde obě téměř přestaly malovat. Jejich závěrečné práce, Annina bakalářská a Katarínina magisterská, se klasického média malby zcela vzdaly. Snad byla důvodem rezignace na vlastní vysoko stanovené nároky, daleko spíše ale střet s mantinely, které v sobě médium malby nese, především vzhledem k narativní stránce zobrazení. Ve svých závěrečných pracích obě využily prostorové instalace v podobě modelů. Anna jako rekvizity pro experimenty s přenosem obrazu (Dvojí trojí/Double trouble, 2010), Katarína jako trojrozměrný záznam vzpomínek a specifickou myšlenkovou mapu (Dvojdomek/Semi-detached, 2010). Daleko víc než po formální stránce se v těchto pracích vzájemně přiblížily po stránce obsahové a také zájmem o příběh, jehož kulisou se může trojrozměrný objekt stát. Úvahy nad obrazovou sérií jako prostředkem rozvíjení příběhu i zachycení jeho absence se přesunuly do prostoru. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90