Fotograf Magazine

Ville Lenkkeri

Finský fotograf Ville Lenkkeri absolvoval studium fotografie na pražské FAMU i na helsinské škole UIAH. Jeho současné práce nesou rysy tzv. Helsinské školy, která staví na silné obrazovosti a sofistikované práci s tlumenými barvami. Lenkkeri ovšem rozšiřuje toto schéma i o výrazný sociální rozměr a často i o narativní dimenzi.

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90