Fotograf Magazine

Martin Kohout

Umění jako ošidná intelektuální hra

Již na první pohled nejsou práce Martina Kohouta interpretačně jednoduché. Sám autor jejich recepci v rozhovoru pro Český rozhlas v roce 2009 přirovnal k několikanásobné četbě jedné knihy. Ačkoli ta zůstává stejná, lze v ní nacházet mnohdy zcela odlišné až protichůdné významy a výsledný dojem se mění v závislosti na čtenáři, jeho momentální životní zkušenosti, emocionálním naladění, dosažených znalostech a celé řadě dalších nepostižitelných proměnných. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90