Fotograf Magazine

Józef Robakowski

Manipulace, subverze, provokace

Józef Robakowski je polský mediální umělec, tvůrce řady experimentálních filmů, videí, fotografií, instalací, objektů, kreseb nebo dokumentů o umění. Neméně činný je i jako autor teoretizujících textů a pedagog, organizátor nejrůznějších multimediálních akcí a podílel se na zakládání experimentálních skupin a sdružení (mj. ZERO-61, 19611969, WARSZTAT FORMY FILMOWEJ, 1970– po dnešek)). V článku Vyznání pseudoavangardisty (Wyznanie pseudoawangardzisty, 1975) Robakowski ozřejmil intence svého uměleckého snažení, které mají kořeny už v dětských letech a vyznačují se distancí vůči všemu jednotvárnému, kolektivnímu a předem řízenému. Tvůrce zde nastínil své umělecké krédo prosazovat individualistickou a svobodnou tvorbu, která se stala opozicí vůči estetickým a politickým normám tehdejšího socialistickému zřízení v Polsku. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90