Fotograf Magazine

Filip Cenek & Tereza Sochorová

Většinu děl Filipa Cenka nelze spatřit ve stálých podobách, přestože jejich základem mohou být stejné fotografie, videa, animace či jednotící literární fragment. Autorsky i divácky zcizující efekt podporuje jejich instalační jedinečnost ve vztahu ke „konečnému“ prostoru. Proces diváckého vnímání i zkušenosti se v takových případech odvíjí jako opakovaná četba stejného textu. Jako by na základě autorské záměrnosti některá díla nikdy nezačínala a nikdy nekončila. Podobný rys různorodosti v pohledu na výsledné dílo rozvíjí Filip Cenek i ve způsobech autorské spolupráce. Dvojí pohled na obsah, promýšlení nelineárních dějových vrstev složených z fotografií a titulkových obrazů je nejčastějším výsledkem setkávání s Terezou Sochorovou. 

To read the entire article you must log in.

Log in

#19 Film

90